Open gesprekken over identiteit, seksualiteit en relaties in je gezin

Inhoud

Goede communicatie draagt bij aan een sterke relatie en is van groot belang voor ieders welzijn, zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling. In de praktijk is praten over gevoelige onderwerpen in het gezin niet altijd eenvoudig. Het gesprek aanknopen met een gezinslid vraagt moed van alle partijen. Zeker wanneer het gaat over identiteit, liefde, intimiteit, seksualiteit, LGBTQIA+…

Ben je op zoek naar praktische handvaten om dit wel te doen? Wij willen je inspireren om de eerste stappen te zetten richting een open en sensitief gesprek met jouw gezinsleden.

Deze inclusieve communicatietool bevat vragen die door elk gezinslid bevraagd én beantwoord kunnen worden. We stimuleren tweerichtingsverkeer!

Bekijk eventueel deze inleidende video voor bijkomende tips.

Doel

Leer elkaar op een leuke manier nog beter kennen

Stimuleer wederzijds respect

Vergroot je onbevooroordeelde luisterkwaliteit

Goede afspraken, beter gesprek

Zoek samen naar een veilige omgeving en een gepast moment om met deze tool aan de slag te gaan. Je hoeft er geen uren voor vrij te houden, want je kan op elk moment terugkeren naar welke vraag dan ook. Lees je dit op je smartphone of tablet? Zet dan even je ‘nachtmodus’ op. Zo word je niet gestoord door andere berichten.

Elke gesprekspartner beantwoordt beurtelings een vraag vanuit de eigen ervaring en beleving. Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Heb respect voor elkaars antwoord ook al verschilt dit van je eigen standpunt.

Voelt een vraag (nog) te intiem? Geef dan gerust aan dat je hierop (nog) niet wil antwoorden.

Is een antwoord niet geheel duidelijk? Probeer dan eerst in je eigen woorden te herhalen wat jij denkt te hebben verstaan. Vraag of dit klopt en sta open voor verduidelijking. Zo kom je samen naar de kern van wat de ander wil zeggen.

Wekt een vraag bepaalde emoties op? Probeer hiervoor ruimte te laten door stilte- en pauzemomenten toe te laten. Vraag elkaar naar de losgemaakte emoties en hoe je elkaar hierin kan (onder)steunen.

Wens je meer informatie? Dan kan je via de online tool verder klikken op de ‘tip’ bij de desbetreffende vraag.

Spelregels

Je kan het gesprek best starten met vragen uit het eerste niveau en zo telkens een niveau opbouwen.

Ga meteen aan de slag: